spine

Det finns många olika anledningar till varför man kan behöva använda rullstol.

En anledning kan vara om man har en ryggmärgsskada. I Sverige finns det ca 6 000 personer med en ryggmärgsskada av något slag. Den kan man ha fått av tex ett kraftigt slag mot nacke eller rygg, ofta i en olycka, eller av infektioner, tumörer eller blödningar. Man kan också födas med en ryggmärgsskada, så som ett ryggmärgsbråck.

Vid en ryggmärgsskada slutar signaler till och från hjärnan att fungera som de ska, vilket gör att man blir förlamad. Hur pass mycket förlamad man blir beror på var skadan sitter och hur mycket av ryggmärgen som är förstörd. Om ryggmärgen är helt förstörd, kallas det en ”komplett ryggmärgsskada”, och om det finns kvar funktioner i ryggmärgen där den är skadad, kallas det en ”inkomplett ryggmärgsskada”.

Ryggmärgsskadade personer delas in i ”tetraplegiker” och ”paraplegiker”. På engelska används orden ofta och heter quadriplegic och paraplegic. Det handlar alltså om var på ryggraden skadan sitter. Ju högre upp skadan sitter, desto större del av kroppen påverksas. Uttrycken beskriver alltså graden av skadan.

Tetra betyder fyra på grekiska. Tetraplegi betyder att man har en ryggmärgsskada som påverkar alla fyra extremiteter, alltså ens två armar och två ben. Beroende på var skadan sitter så har man olika mycket förlamningen i armarna och magen. Om man har en skada på de övre tre halskotorna kan man inte andas själv och behöver en respirator. Om man har en skada på de nedre halskotorna så har man varierande muskelkraft kvar i armarna, händerna och fingrarna.

Para betyder två på grekiska. En paraplegiker har en skada som påverkar två extremiteter, alltså benen, medan armarna fungerar – och ofta även större delen av bålen. Man kan lätt tro att det bara är ben och armar som påverkas, men magen är en viktig del för att till exempel kunna hålla balans och kunna hålla uppe kroppen när man sitter. Beroende på hur högt upp skadan sitter, så kan man ha olika mycket funktion i sina muskler i magen.

Om ni tittar på bilden så ser ni vad de olika kotorna kallas. C1, C2, C3 och T1, T2, T3 osv. (De på T kallas ibland även Th.)

Den kända skådespelaren Christopher Reeve fick en ryggmärgsskada när han kastades av en häst. Han landade på nacken med hela sin kroppstyngd och fick då en skada på nivån C2. Det gjorde honom helt förlamad nedanför nacken. Han kunde alltså prata men inte andas själv. Skulle skadan ha kommit på nivå T12 istället hade han antagligen kunnat både andas och röra sina armar.

Ryggmärgsbråck är en medfödd ryggmärgsskada. Skadan uppstår under graviditetens första veckor. Man har då olika grad av förlamningar och känselbortfall nedanför nivån där skadan sitter.

Det är viktigt att komma ihåg att precis så som alla andra människor påverkas av sin kropp, påverkas personer som har en ryggmärgsskada olika mycket och på olika sätt. Alla är olika. ❤️