deaf

Visste ni att det finns vissa ord som man aldrig använder om man inte har umgåtts med döva? 🤔

Ett sådant ord är ”hörande”. Det är alltså alla som hör. Om man inte är döv och inte hörselskadad, så är man hörande. Många är alltså hörande utan att tänka på det. ☺️

Ett annat ord är ”teckenspråkig”. Det är när man behärskar teckenspråk. Det kan vara någon som är hörande, döv eller hörselskadad. Då menar man alltså inte vilken hörsel man har, utan vilket språk man kan använda. Det kan jämföras med att säga att man är svenskspråkig eller engelskspråkig, alternativt svensktalande eller engelsktalande. 😊

Ett tredje ord är ”teckna”. För många betyder det att man målar eller ritar något, men teckna är i det här fallet när man använder teckenspråk. Man säger alltså inte att man ”pratar teckenspråk”. Man säger att man ”kan teckenspråk” eller att man ”tecknar”. 👍