YouTube

Till dig som är upprörd över hur jag sjunger på teckenspråk.

Teckenspråk är inte internationellt. Varje land har sitt eget teckenspråk, som har utvecklats på samma sätt som det talade språket. Teckenspråk är inte ett konstruerat språk som någon har satt sig ner och skapat. År 1981 godkände Sveriges riksdag teckenspråk som dövas modersmål. I och med det blev också det svenska teckenspråket godkänt som ett eget språk med egen grammatik. Det svenska teckenspråket är ett självständigt språk, med egen grammatik, uppbyggnad och ordföljd/teckenföljd.

Att teckna sånger är inte samma sak som att teckna i ett samtal. Precis som man med rösten låter annorlunda när man sjunger än när man pratar, så tecknar man på olika sätt berroende på om man sjunger eller samtalar.

Jag, MegaVega (Vega Ranstam) har utbildat mig till teckenspråks- och dövblindtolk samt rättstolk och jag har även läst en kurs i teckenspråk på Malmö universitet. Jag studerat teckenspråk i sammanlagt mer än 7 år och jag har arbetat med teckenspråk i fler år än så.

Att jag väljer att sjunga på teckenspråk på ett sätt som till stort följer den svenska grammatiken innebär inte att jag tecknar så i ett samtal. När jag till vardags använder teckenspråk istället för tal så följer jag teckenspråkets egna grammatik.

Anledningen till att jag till stort följer svenskans grammatik när jag tecknar sånger är för att jag 1, vill kunna lära ut teckenspråk till hörande och hörselskadade personer. (Om sångens ord och mina tecken kommer på helt olika plats i sången så är det omöjligt för en person att koppla samman de två och lära sig något.) Och 2, jag vill att sången ska flyta på i ett bra tempo i förhållande till musiken. Jag vill följa låtens rytm. Jag vill teckna det som sjungs, inte göra en egen tolkning av hela låten och teckna något annat.

Däremot vill jag inte kalla det för något annat än teckenspråk.  När det är teckenspråk jag sjunger med så vill jag inte kalla det Tecken som stöd eller tecknad svenska. Det är teckenspråk där grammatiken går åt svenskans håll istället för åt teckenspråkets håll. Jag använder fortfarande genuina tecken och polysyntetiska tecken, till exempel.

Vill du diskutera detta mer kan du maila mig på vega@megavega.se