Lär dig teckenspråk

Behöver du en lärare i teckenspråk?

Jag jobbar i perioder även som teckenspråkslärare, både för teckenspråks- och dövblindtolkelever, för föräldrar till döva och hörselskadade barn, för hörande gymnasieelever samt håller kvällskurser i teckenspråk.

För den som använder sig av TSS (tecken som stöd) och/eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) har jag även kunskap inom detta och kan därför även erbjuda tjänster med sådana metoder.

Jag håller även grundkurser i internationella tecken, tecken som används mellan döva och teckenspråkiga från olika länder.

IMG_4182

IMG_4192

diploma