Tecken som stöd

Teckna Online – Tecken som stöd (TSS)

Teckna Online erbjuder jag kurser i Tecken som stöd och till våren 2020 kommer Bibliotecknet dyka upp. Det kommer vara ett samlingsställe / ett bibliotek med TSS-material – videor med sagor, ramsor, sånger och mycket mer.

Informationsfilm om Tecken som stöd

Tecken som stöd (TSS) är en metod som används för att stödja kommunikationen. Man använder då teckenspråkets tecken tillsammans med tal, för att underlätta språkförståelse och lärande.

Tecken som stöd är inte samma sak som teckenspråk. Teckenspråket är ett språk, med egen grammatik. Tecken som stöd är endast en metod. Det är viktigt att förstå skillnaden, eftersom döva personer ska erbjudas kommunikation på teckenspråk och inte med Tecken som stöd.

Tecken som stöd används i kommunikation med bland annat personer med hörselnedsättning och hörande personer med tal- och språkstörning, men även med normalstörda hörande personer (personer utan funktionsnedsättning) i syfte att underlätta annan inlärning. Både vuxna och barn använder Tecken som stöd. Behovet är stort och det finns många vars kommunikation hänger helt och hållet på Tecken som stöd.

Behovet av Tecken som stöd kan vara övergående, tills personen utvecklat talat språk men det kan också vara ett livslångt kommunikationsmedel.

Man måste inte använda rösten i Tecken som stöd. Man kan till exempel TSS-tolka och då mimar man orden istället för att uttala dom, men man följer fortfarande svenskans grammatik.