Transkription

Transkribering av radio, poddar

Transkribering skiljer sig från undertext. Medan undertexten läggs i två rader i en video, och följer det tempot personerna pratar i, så skriver man vid transkribering ner texten i ett dokument istället.

I poddar och radiointervjuer behöver man inte sätta ut texten så att den följer talets tempo, eftersom där inte finns någon bild med. Då är det enklare och bekvämare att få allt det sagda i ett textdokument istället.

Förutom poddar och radiointervjuer kan man även transkribera möten och annat där tal behöver skrivas ner i text.

Om du vill ha något transkriberat kan du höra av dig till mig på vega@megavega.se Meddela gärna vilken typ av transkribering du vill ha också. Här nedan kan du se vilken typ som skulle passa sig.

Olika typer av transkribering

Ordagrann transkribering innebär att man skriver ner allting i talspråk, precis så som det är sagt. Man sätter även ut punkter för att visa pauseringar och man skriver med utfyllnadsord så som till exempel ”eh” och ”mmm”.  Här tar man även med andra ljud, så som till exempel [hostar] och [skrattar].

”Jo… [skrattar] mmm … såg det på nyheterna igår.”

Transkribering till talspråk innebär att man skriver ut talet så som det låter. Men man tar inte med punkter för att visa pauseringar, och inte utfyllnadsord eller andra ljud.

”Jo, såg det på nyheterna igår.”

Transkribering till standardspråk innebär att texten ändras så att den följer grammatiska regler för skriftspråket. Men man tar inte heller med punkter för att visa pauseringar och man skriver inte med utfyllnadsord eller andra ljud.

”Jo, jag såg det på nyheterna igår.”

Man kan även i Transkrivering till talspråk och Transkribering till standardspråk anpassa texten och lägga till andra ljud. 

”Jo [skrattar] jag såg det på nyheterna igår.”

Created with GIMP