Transkription

Som utbildad skrivtolk med extra utbildning i svenska jobbar jag även med transkription / transkribering.

Transkribering skiljer sig från undertext. Undertext är när man lägger en/två rader med text i en videofil, som följer hur personerna talar. När man transkriberar så skriver man ner ljud från en film eller ljudfil, till ett dokument istället.

I poddar och radiointervjuer behöver man inte sätta ut texten så att den följer talet, eftersom där inte finns någon bild med. Då är det enklare och bekvämare att få allt det sagda i ett textdokument istället.

Det finns olika sätt att transkribera på.

Ordagrann transkribering innebär att man skriver ner allting i talspråk, precis så som det är sagt. Man sätter även ut punkter för att visa pauseringar och man skriver med utfyllnadsord så som till exempel ”eh” och ”mmm”.  Här tar man även med andra ljud, så som till exempel [hostar] och [skrattar].

”Jo… [skrattar] mmm … såg det på nyheterna igår.”

Transkribering till talspråk innebär att man skriver ut talet så som det låter. Men man tar inte med punkter för att visa pauseringar, och inte utfyllnadsord eller andra ljud.

”Jo, såg det på nyheterna igår.”

Transkribering till standardspråk innebär att texten ändras så att den följer grammatiska regler för skriftspråket. Men man tar inte heller med punkter för att visa pauseringar och man skriver inte med utfyllnadsord eller andra ljud.

”Jo, jag såg det på nyheterna igår.”

Man kan även i Transkrivering till talspråk och Transkribering till standardspråk anpassa texten och lägga till andra ljud. 

”Jo [skrattar] jag såg det på nyheterna igår.”