Tolk

Tolk, på plats eller via distans

Jag utför teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning. Detta innebär att jag tolkar mellan hörande och döva, hörselskadade eller dövblinda personer.

År 2008 tog jag examen som teckenspråks- och dövblindtolk. Jag har mestadels arbetat med högskole- och universitetstolkning men har även stor erfarenhet av ”vardagstolkning.” Jag har rättstolksutbildning och erfarenhet av att tolka i domstol och för Polisen. Jag har även varit handledare åt elever på tolkutbildning.

Jag är sedan 2012 utbildad skrivtolk, vilket gör mig till en så kallad ”trippelkompetent tolk”. Och jag har efter det även byggt på med 30 hp Svenska språket i teori och praktik på Karlstads universitet.

Som skrivtolk skriver jag på ett qwerty-tangetbord det som sägs i rummet. Tolkanvändaren läser då detta, antingen på en skärm eller på väggen via en projektor. Skrivtolken använder ett speciellt tolkprogram där texten försvinner direkt efter tolkningen, på grund av tystnadsplikten. Skrivtolk är ett bra alternativ för dem som inte hör tal och vill ha tolkningen på skriven svenska.

Jag utför även TSS-tolkning, vilket innebär att man tolkar till Tecken som stöd. Man följer då svenskans grammatik och lägger till tecken i den följden. TSS-tolkning utförs bland annat till de som är hörselskadade eller blivit döva på senare dar.

Created with GIMP