Teckenspråk

MegaVega är ett företag som bedriver skrivtolkning, TSS-tolkning, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, undervisning och övriga teckenspråkstjänster.

MegaVega utformar och underhåller teckenspråksrelaterade webbsidor, filmar samt redigerar video och bild, främst teckenspråksrelaterat. Företaget utför även röstsättning, undertextning och korrekturläsning av svenska, engelska och teckenspråk.

Företaget bedriver även underhållning, särskilt teckenspråk. Musik översätts då till teckenspråk som framförs inför publik.

MegaVega är även delaktig i olika projekt – information om projekten hittar du på nästa sida i menyn.