Start

logga_text

https://www.youtube.com/c/MegaVegaDavidLega

Mitt namn är Vega Ranstam och genom mitt företag MegaVega arbetar jag med tillgänglighet på olika sätt.

När det gäller tillgänglighet för döva, hörselskadade och personer med språkstörning så är det sådant som; utbildningar i teckenspråk och Tecken som stöd (TSS), undertextning på svenska och engelska, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning.

MegaVega arbetar även med andra frågor som kan knyta an till tillgänglighet, så som; pedagogik, LSS och framkomlighet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

En annan form av tillgänglighetsarbete är att jag på youtube lägger upp videor där jag sjunger på teckenspråk. Dels gör det musiken tillgänglig för fler, samtidigt som det är ett kul sätt att lära sig tecken på.

Jag vill även hjälpa till med att få bort tabun kring känsliga ämnen, så som kroppsfunktioner, begrepp, psykisk ohälsa, hjälpmedel – för att uppmuntra till ett öppnare och mer tillåtande samhälle. Detta gör jag via mina inlägg på social media.

Följ mig gärna på Facebook, Instagram och Youtube för att se mer av vad jag gör.

Lär dig teckenspråk eller TSS med min onlinekurs!
Teckna Online www.teckna.online

Om du har några frågor, maila mig gärna på: info@megavega.se