Översättning

Översättning till teckenspråk eller TSS

Behöver du teckenspråk eller tecken som stöd (TSS) i videoformat?

Du kanske behöver en översättning till en app eller på en webbsida. I min studio filmar jag in översättningar och redigerar sedan videorna efter önskemål.

Jag jobbar även med undertextning och voice-over, vilket gör att du kan få ett färdigt paketpris och behöver alltså inte skickar runt produktionen till flera olika leverantörer.