Give me a sign

Give me a sign är ett internationellt EU-projekt, medfinansierat av Europeiska unionens program Erasmus+. Här hittar du projektets webbsida: www.give-me-a-sign.site

Give me a sign är uppdelat i två olika projekt. Det första projektet startade 2015 och pågick till 2017 och gick då under Give me a sign. Med i projektet fanns partners från Portugal, Österrike, Storbritannien och Turkiet.

Projektet följdes sedan upp av Give me a sign 2, som pågår mellan 2019 och 2021. Här gick Sverige med i projektet.

Projektbeskrivning:

Vi strävar efter att:

a) forska kring utländska behov av andra teckenspråk med identifiering av de mest brådskande kommunikationsbehoven.
b) skapa ett gemensamt träningsprogram för inlärning av främmande teckenspråk på grundnivå (A1 / A2) för portugisiskt, brittiskt, turkiskt, österrikiskt och svenskt teckenspråk. (Tvärtom mot muntligt språk skiljer sig österrikiska från tyska.)
c) validera dessa program i skolor för döva i partnerländerna genom att involvera teckenspråkslärare, som därför kommer att spela en dubbel roll som både elever och tränare.
d) främja inlärning av teckenspråk för partnerskapet bland alla enheter som arbetar med projektet, särskilt bland utbildare, lärare och forskare inom detta område.
e) främja utbyte av kunskap och erfarenhet mellan berörda yrkesverksamma och bland dövsamhällen i varje partnerland;
f) underlätta inlärningen av ett främmande teckenspråk direkt från det ursprungliga teckenspråket, dvs utan att behöva undervisa eleven för mellanliggande förvärv av respektive skriftspråk.

EU flag-Erasmus+_vect_POS