Muskelsjukdom

Det finns många olika anledningar till varför man kan behöva använda rullstol.

En anledning kan vara om man har en muskelsjukdom. Det finns ungefär 600 olika typer av muskelsjukdomar. De två vanligaste grupperna är Muskeldystrofi och Spinal muskelatrofi.

Gruppen Muskeldystrofi innehåller sjukdomar som bryter ned muskelvävnaden. Musklerna ersätts istället med fett och bindväv. De två vanligaste diagnoserna kallas för Duchennes och Beckers och drabbar nästan bara pojkar. I Sverige får varje år ungefär 10 pojkar diagnosen Duchennes muskeldystrofi och ungefär 3-5 pojkar får diagnosen Beckers muskeldystrofi.

En annan grupp av muskelsjukdomar är Spinal muskelatrofi. Då är det istället nervcellerna och ryggmärgen som bryts ner. Det gör att man blir svagare, när musklerna i kroppen förtvinar. Sjukdomarna finns i flera olika svårighetsgrader.

En väldigt rolig och smart person med Spinal muskelatrofi är Shane Burcaw från USA. Han är författare och tillsammans med sin flickvän Hannah Aylward har han en youtubekanal som heter Squirmy and Grubs. Där kan man ta del av lite av deras vardag och deras tankar. ❤️

https://youtu.be/4SoZErF5aQw