Vega Ranstam

profil2
Teckenspråkstjänster 

I mitt företag MegaVega arbetar jag med tillgänglighet för döva och hörselskadade, så som; undervisning i teckenspråk, sång på teckenspråk, videoredigering av teckenspråksvideor, korrekturläsning av svenska och teckenspråk, undertextning på svenska och engelska, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, med mera.

Lär dig teckenspråk med min onlinekurs! Teckna Online www.teckna.online

Jag började specialisera mig inom teckenspråk år 2002 och mitt företag MegaVega startade jag 2008.

Om du har några frågor, maila mig gärna på: info@megavega.se