MegaVega – Teckenspråk med mera

MegaVega
Teckenspråkstjänster 

Undervisning, produktionsledning, sång på teckenspråk, videoredigering, korrekturläsning, undertextning, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning.  Med mera.

Lär dig teckenspråk med min onlinekurs! Teckna Online www.teckna.online

Mitt namn är Vega Ranstam och jag började specialisera mig inom teckenspråk år 2002. Mitt företag MegaVega startade jag 2008.

Om du har några frågor, maila mig gärna på: info@megavega.se

__________

Sign Language Services
Education, production management, songs in sign language, video editing, proofreading, writing subtitles, sign language interpreting, deafblind interpreting, typing interpreting.  And more.

My name is Vega Ranstam and I started getting specialised in sign language in 2002. I have had my company MegaVega since 2008.

If you have any questions, please send me an email: info@megavega.se