Teckenspråkstjänster 
Undervisning, produktionsledning, sång på teckenspråk, videoredigering, korrekturläsning, tolkning med mera. Mitt namn är Vega Ranstam och jag har haft mitt företag MegaVega sedan 2008.

Om du har några frågor, maila mig gärna på: info@megavega.se

mv

Sign Language Services
Education, production management, songs in sign language, video editing, proofreading, interpreting and more. My name is Vega Ranstam and I have had my company MegaVega since 2008.

If you have any questions, please send me an email: info@megavega.se