Vega Ranstam

profil2
Teckenspråkstjänster 

I mitt företag MegaVega arbetar jag med tillgänglighet för döva, hörselskadade och personer med språkstörning, så som; undervisning i teckenspråk och Tecken som stöd, sång på teckenspråk, videoredigering av teckenvideor, korrekturläsning av svenska och teckenspråk, undertextning på svenska och engelska, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, TSS-tolkning med mera.

Jag arbetar även som projektledare.

Lär dig teckenspråk eller TSS med min onlinekurs! Teckna Online www.teckna.online

Jag började specialisera mig inom teckenspråk år 2002 och mitt företag MegaVega startade jag 2008.

Om du har några frågor, maila mig gärna på: info@megavega.se